Oprócz jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę (karta pobytu czasowego na podstawie pracy) istnieją 2 rodzaje dokumentów, które umożliwiają cudzoziemcom legalne zatrudnienie w Polsce:

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (pozwala na pracę 180 dni w roku);
  • zezwolenie na pracę od Wojewody (wydawane na okres do 3 lat).

GP Consulting:

  • wykonuje pełny zakres usług doradczych w zakresie legalizacji pracy;
  • zapewnia minimum osobistej obecności klienta;
  • pomaga przygotować pakiet dokumentów;
  • w razie potrzeby przejmuje komunikację z pracodawcami i ich księgowymi w celu szybszego rozwiązania zadań;
  • składa dokumenty do odpowiednich instytucji i otrzymuje zezwolenie na pracę dla Ciebie.

 

Dlatego możesz być pewien, że będziesz mógł uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce przy minimalnych stratach czasu i kosztów.

Dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne w celu legalizacji pracy w Polsce. Wypełnij poniższy formularz:

ZAPISZ SIĘ NA KONSULTACJĘ