Zgodnie z obowiązującym prawem polskim cudzoziemcy mogą nabyć obywatelstwo w następujący sposób:

  • nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uznanie za obywatela polskiego przez Wojewodę.

GP Consulting zapewnia profesjonalną pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego:

  • pomaga w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów;
  • sporządza i uczestniczy w składaniu wniosków do odpowiednich instytucji;
  • monitoruje proces rozpatrzenia wniosku;
  • uwiadamia o decyzji.

Aby uzyskać obywatelstwo wraz z GP Consulting, zostaw zgłoszenie – a my skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie!

ZAPISZ SIĘ NA KONSULTACJĘ